Zarządzanie małą firmą

Referaty

Zarządzanie małą firmą

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów... [Liczba stron: 5]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]

Definicje:
Cele systemu ocen pracowników - System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów: • dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry kierowniczej i pracowniczej zatrudnionej w...Cechy otwartej gospodarki rynkowej - To: - Ceny ustala rynek - mechanizm rynkowy, mechanizm konkurencji. - Dominująca własność prywatna. - Mały udział państwa w gospodarce. - Brak ochrony celnej...Metoda degresywna - (amortyzacji) - metody te nazywane są metodami amortyzacji przyspieszonej; zakładają one, że przydatność obiektu majątku trwałego maleje w miarę upływu...Pojęcie marketingu - Marketing to sposób nowoczesnego, dynamicznego, prorynkowego, otwartego myślenia prokonsumenckiego, myślenia o potrzebach zmieniającego się rynku, a nie o własnej wygodzie...Koszt alternatywny - To koszt zaniechanych możliwości. Mierzony jest on wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy w tym celu,...

Inne tematy:
Kierowanie definicja
Definicja logistyki
Formy grupowego podejmowania decyzji
Czynniki wpływające na popyt[Mapa strony | RSS]