Zarządzanie małą firmą

Referaty

Zarządzanie małą firmą

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów... [Liczba stron: 5]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]

Definicje:
Mechanizm konkurencji - Jest oparty na takim postępowaniu sprzedawców, które zmierza do: a) wyróżnienia się na tle innych sprzedawców i konkurentów – nabywcy będą...Platon - (427-347 p.n.e.), istotne było dla niego relacja między jednostką a cała zbiorowością, całym społeczeństwem. Autor dzieła „Państwo"....Operacje reverse repo - Polegają na tym, że Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe Bankom Komercyjnym zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie w...Zakres usług spedycyjnych - To m.in.: - Sterowanie odbiorem towarów, - Ustalenie wielkości dostaw, - Organizowanie transportu, - Magazynowanie i dysponowanie zapasami, - Dostawy na stanowiska pracy, - Dystrybucja gotowych...Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa - W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji: - w ramach marki: to inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt...

Inne tematy:
Kierowanie definicja
Definicja logistyki
Formy grupowego podejmowania decyzji
Czynniki wpływające na popyt[Mapa strony | RSS]