Zarządzanie małą firmą

Referaty

Zarządzanie małą firmą

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów... [Liczba stron: 5]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]

Definicje:
Strategie wobec SJB wynikające z macierzy BCG - To: 1. Inwestowanie (build) Cel: wzrost udziału w rynku nawet kosztem bieżących przychodów. Odniesienie: „znaki zapytania”. 2. Utrzymywanie (hold) Cel: zachowanie dotychczasowego udziału w rynku...Value Based Management - (VBM) czyli zarządzanie przez wartość jest koncepcją, której podstawy teoretyczne zostały sformułowane w latach 50 w pracach takich ekonomistów, jak:...Podejścia w zarządzaniu ryzykiem - To: I. aktywne (wyprzedzające), polegające na wczesnej identyfikacji zagrożeń oraz podjęciu działań dla ich uniknięcia i ograniczenia skutków, II. reaktywne...Plan - To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie. Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku na podstawie kryteriów, przy wykorzystaniu...Ryzyko projektu inwestycyjnego - Jest ono wynikiem trafności założeń technicznych i ekonomiczno-finansowych danego projektu.

Inne tematy:
Kierowanie definicja
Definicja logistyki
Formy grupowego podejmowania decyzji
Czynniki wpływające na popyt[Mapa strony | RSS]