Zarządzanie małą firmą

Referaty

Zarządzanie małą firmą

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów... [Liczba stron: 5]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]

Definicje:
Założenia systemu MRP - W systemie MRP dokonuje się podziału czasu planistycznego na krótkie zwykle tygodniowe odcinki jednostkowe w stosunku do których, ustala się...Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu - To: I = (T-K-B+Z)/S I – ilość pieniądza w obiegu T - ∑ cen towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży K – wartość transakcji...McCarthy - 4P sprzedawcy - • W latach 60-tych McCarthy ograniczył ilość instrumentów do 4, znanych powszechnie pod skrótem 4P: - Produkt - Cena - Promocja - Dystrybucja Strategia stopniowych zmian w produkcie - Gdy ryzyko jest niewielkie i koszty alternatywna niewysokie. Sytuacja taka oznacza, że nie ma niebezpieczeństwa pojawienia się konkurencji, ale też...Strategia dywersyfikacji - Sprowadza się ona do wejścia na jak największą liczbę rynków zagranicznych, a w miarę rozwoju działań na nich na systematycznym...

Inne tematy:
Kierowanie definicja
Definicja logistyki
Formy grupowego podejmowania decyzji
Czynniki wpływające na popyt[Mapa strony | RSS]