Zarządzanie małą firmą

Referaty

Zarządzanie małą firmą

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów... [Liczba stron: 5]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]

Definicje:
Zalety badań wtórnych - To m.in.: - są podstawą do prowadzenia bardziej rozbudowanych projektów badawczych - są zwykle stosunkowo tanie - przeprowadzenie ich nie wymaga dużo czasu -...Definicja przedsiębiorcy - Przedsiębiorca to: wg A.Smitha przedsiębiorcę cechuje przede wszystkim umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału; wg J.B.Saya przedsiębiorca umiejętnie łączy czynniki produkcji przenosząc zasoby...Hipermarkety - Wielkie jednostki detaliczne o niskich kosztach i ograniczonym zakresie usług oferowanych klientom. Zaspokajają szerszy zakres potrzeb konsumentów niż supermarkety. Do...Formuła miksyminu (maximinu) - W pierwszym etapie postępowania polega na wyborze dla danego rozpatrywanego wariantu takiego scenariusza, który charakteryzuje się najniekorzystniejszymi wskaźnikami efektywności, czyli...Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji - Ukształtowała się na gruncie gospodarki rynkowej (czyli takiej, gdzie regulatorem wszelkich procesów jest rynek) - rynku konsumenta, zakłada, iż...

Inne tematy:
Kierowanie definicja
Definicja logistyki
Formy grupowego podejmowania decyzji
Czynniki wpływające na popyt[Mapa strony | RSS]