Zarządzanie małą firmą

Referaty

Zarządzanie małą firmą

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Idea przedsiębiorczości - referat - Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca - Skład pracy: kapitał obrotowy netto i... [Liczba stron: 6]
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego - Skład pracy: istota i cel prywatyzacji,... [Liczba stron: 41]
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM - Skład opracowania: definicja jakości, osiem wymiarów... [Liczba stron: 5]
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]

Definicje:
Potrzeby przynależności - Dominacja tej potrzeby powoduje dużą gotowość kierownika do uczestniczenia w działaniach społecznych wymagających styczności interpersonalnych, do nawiązywania więzi osobistych. Kierownicy...Krańcowa użyteczność dochodu - Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę.Korzyści analiza FMEA - To m.in.: - identyfikacja wpływu uszkodzeń elementów na inne elementy, podsystemy i cały system; - określenie środków zmniejszających ryzyko; - weryfikacja lub uzupełnienie...Całkowite koszty logistyczne - Równoczesne uwzględnienie wszystkich istotnych z pkt. widzenia procesu decyzyjnego, kosztów logistycznych. Koszty logistyczne w handlu kształtują się na znacznie...Pozycjonowanie marki - Pozycjonowanie przeprowadza się w następujacych etapach: - identyfikacja warunków otoczenia i zasobów przedsiembiorstwa - analiza warunków otoczenia; - porównanie strategii marki...

Inne tematy:
Kierowanie definicja
Definicja logistyki
Formy grupowego podejmowania decyzji
Czynniki wpływające na popyt[Mapa strony | RSS]